Net metering

Kaj je Net metering?

Net metering predstavlja t.i. neto meritev pri obračunu električne energije v tekočem koledarskem letu za sončno elektrarno. Sončna elektrarna za samooskrbo je vsako leto bolj prisotna tudi v Sloveniji.

Kratek opis

Podnevi, ko sončna elektrarna proizvaja več električne energije kot jo objekt porabi, se višek shranjuje v omrežje. Ponoči, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, pa objekt porablja shranjeno električno energijo iz omrežja. Zato električno omrežje deluje kot hranilnik električne energije. Pomeni, višek električne energije proizvedene poleti se lahko ob manjku le-te brezplačno porabi pozimi. Pomembno pri net meteringu je, da se naredi obračun med oddano in prevzeto električno energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja.

Nova uredba

S 1. majem 2019 je v veljavo stopila nova oziroma prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki prinaša nekaj sprememb. Tako je Ministrstvo za infrastrukturo omogočilo širitev zagotavljanja lastne proizvodnje in porabe električne energije proizvedene iz sonca. V okviru uredbe so določene tri vrste samooskrbe, in sicer:

Pri individualni samooskrbi je še najmanj sprememb. Največja razlika je ta, da ni več omejitve na merilnem mestu 11 kW ampak sedaj največjo moč naprave za samooskrbo definira 0,8 kratnik priključne moči odjema. Za več informacij kliknite na uredbo.
Z uvedbo skupinske samooskrbe so tudi odjemalci v večstanovanjskih stavbah dobili priložnost, da se izognejo prihodnjim podražitvam elektrike in lažje tudi sami pristopijo k zeleni transformaciji.
Samooskrba skupnosti obnovljivih virov energije do sedaj ni bila mogoča, kar je tudi največja in najpomembnejša novost prenovljene Uredbe. Prvotna uredba je samooskrbo omogočala zgolj lastnikom enostanovanjskih hiš oziroma poslovnih stavb. Z nadgradnjo zakonodaje je omogočeno, da je naprava za samooskrbo lahko postavljena npr. na strehi šole, gasilskega doma, poslovnega objekta, kjer je zajeta energija lahko izkoriščena za najemnike. Merilna mesta torej niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oziroma lokacije, so pa v bližini – vezani so na omrežje iste transformatorske postaje. To je dobra novica predvsem za tiste, ki bi si želeli samooskrbe oziroma proizvajati lastno električno energijo, a postavitev naprave zanjo iz različnih razlogov ni primerna (streha ni dovolj osončena, premajhna površina, neprimerna lega …). Skratka, pravica do samooskrbe se sedaj torej ne veže več samo na lastnike naprave, ampak jo imajo tudi najemniki. Odjemalci oziroma najemniki se predhodno dogovorijo, kolikšen delež proizvedene električne energije pripada posamezniku.

Nazivna moč

Še ena novost, ki jo je potrebno omeniti, in sicer, da se z novo uredbo spreminja tudi največja nazivna moč naprave za samooskrbo. Po novi uredbi instalirana moč naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta na katerega notranjo inštalacijo je ta naprava priključena.
Ne odlašajte in